Máy hàn miệng túi liên tục chất lượng cao

Giá : Liên hệ

Máy hàn miệng túi dập chân

Giá : Liên hệ

Máy dán mép túi liên tục Kun Ba

Giá : Liên hệ

Máy dán miệng túi liên tục chân thấp

Giá : Liên hệ

Máy hàn mép túi liên tục chân cao

Giá : Liên hệ

Máy dán miệng túi liên tục chân thấp

Giá : Liên hệ

Máy hàn miệng túi liên tục chân cao

Giá : Liên hệ

Máy hàn miệng túi liên tục

Giá : Liên hệ

Máy hàn miệng túi bằng tay 400

Giá : Liên hệ

Máy dán mép túi dập tay 300

Giá : Liên hệ

Máy hàn miệng túi dập tay 200

Giá : Liên hệ

Máy hàn miệng túi chân thấp

Giá : Liên hệ

Quý khách đang xem chuyên mục: Máy hàng miệng, mép túi tự động, dập tay, chân số 1

 

BÀI VIẾT